Ogłaszamy konkurs na wykonanie projektu trzech okładek na zeszyty szkolne


Ogłaszamy konkurs na wykonanie projektu trzech okładek na zeszyty szkolne dla Drukarni "Kolor Druk". Zeszyty będą przeznaczone dla nastolatek. Format zeszytów A5

Konkurs dotyczy wykonania projektu graficznego okładek
1. Organizator Konkursu wybierze trzy zwycięskie prace
2. Każda praca zwycięska praca otrzyma nagrodę

Kolorystyka prac dowolna nawiązująca do przeznaczenia zeszytów.
Chcielibyśmy aby nadsyłane projekty były trochę szalone i nie koniecznie były słodko cukierkowe.

- Jedna zgłoszona praca powinna zawierać projekt jednej okładki

Zwycięski projekt powinien być dostarczony w formatach:
1) JPG (RGB, CMYK)
2) PDF (RGB, CMYK)
3) Pliki źródłowe, informacje o użytych kolorach, czcionkach

Nagroda przypadająca na każdą zwycięską pracę to: 450.00 zł brutto

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Data zakończenia konkursu: 12.12.2016

Konkurs jest organizowany zgodnie z aktualnym Regulaminem Organizacji Konkursów za pośrednictwem Grafikomania.pl.
Przystępując do konkursu wyrażasz akceptację Regulaminu Grafikomania.pl

Zalecana formatka do nadsyłanych prac: 1400x1200 do pobrania tutaj


Konkurs Zakończony
Do konkursu zgłoszono 51 prac z czego Organizator wybrał trzy zwycięskie projekty o numerach: 909090, 909099, 88799